Verslas

Šiuolaikiškam verslui skirta Alga HR žmogiškųjų resursų ir apskaitos valdymo sistema

IĮ ,,Edrana Baltic“ siūlo aukščiausios kokybės verslo ir veiklos valdymo sistemas. Viena tokių sistemų – Alga HR, skirta žmogiškiesiems resursams valdyti ir apskaitai atlikti.

Alga HR sistemos veiksmai pilnai optimizuojami ir pritaikomi organizacijos poreikiams. Šios verslo valdymo sistemos nauda – ženklus personalo ir darbo apmokėjimo procesų optimizavimas.

Šios personalo valdymo sistemos teikiama nauda: visapusiškas informacijos kaupimas apie pareigas, pareigybes, darbuotojus bei jų kaitą. Įdiegtos funkcijos – pranešimų sistema apie veiklos procesų įvykius, automatizuotas prašymų-įsakymų valdymas ir realizavimas sistemoje, darbuotojų darbo laiko planavimas, ataskaitų bei sąrašų parengimas vidiniam naudojimui bei valstybinėms institucijoms.

Alga HR teikia naudos ir buhalterijai. Verslo valdymo sistema skirta personalo ir darbo laiko informacijos panaudojimui vienoje duomenų bazėje. Taip pat naudojant šią veiklos valdymo sistemą galima automatizuotai generuoti darbo užmokesčio priskaitymą ir išmokėjimą. Veiklos valdymo sistema pritaikyta skirtingų paskyrimų tarifų apskaitai atlikti, komandiruotėms ir apskaitai planuoti.

IĮ ,,Erdana Baltic“ klientai džiaugiasi ekonominiu Alga HR (Alga 2000) efektu, kurį naudojant visi sistemos procesai veikia vienoje duomenų bazėje, savalaikiai realizuojami teisės aktų, įtakojančių sistemos funkcionalumo darbą reikalavimai.

Veiklos valdymo sistemą valdant centralizuotai mažinami kasdieninių aptarnavimų kaštai. Šios verslo valdymo sistemos versijos atnaujinamos labai paprastai. Kiti privalumai – patikimos sistemos veikimo įgalintas kaštų taupymas, paprastas sistemos funkcionalumo išplėtimas ir pritaikymas pagal augančius poreikius. Alga HR – asmens duomenų apsauga vykdoma pagal BDAR. Programa pastoviai tobulinama, todėl didėja jos funkcionalumas. Ji yra labai lengvai įsisavinama, nes tinkamai parinkta darbo su programa veiksmų seka.

Naudojant šią verslo valdymo sistemą, galima patogiai ir paprastai valdyti darbo apmokėjimo procesą. Ja atliekami vienkartiniai ir periodiniai priskaitymai, mokestiniai atskaitymai, valdomi išmokėjimai, atliekama vykdomųjų raštų, nedarbingumų, atostoginių, nepanaudotų atostogų rezervo apskaita. Taip pat šia verslo valdymo sistema vykdomas paskyrų valdymas ir apskaita, ją galima naudoti atliekant Kaštų centrų/ dimensijų apskaitą ir užtikrinant ryšį su finansų sistemomis.

IĮ ,,Edrana Baltic“, teikdama kvalifikuotas paslaugas klientams bei partneriams tesi duotus pažadus, todėl yra pasitikėjimo verta įmonė. Ji geriausio rezultato siekia efektyvindama organizacijos procesus ir jos konkurencingumą. Bendrovės specialistai kelia aukštus reikalavimus sau ir savo teikiamoms paslaugoms. Įmonės produktai pasižymi išskirtiniu dėmesiu privatumui, duomenų saugumui ir prisitaikymui prie kintančios verslo aplinkos.